El-stråler - Hvad er elstråler og hvordan påvirker de os?

Vi mennesker udsættes for mange elektromagnetiske strålinger i løbet af livet, som kan have en forstyrrende effekt på vores sundhed. Hos Danolan ser vi mange muligheder for at undgå disse el-stråler ved hjælp af forskellige magnetterapeutiske metoder. Her på vores online webshop fører vi adskillige løsninger indenfor magnetterapi som blandt andet magnet madrasser, magnet hynder og magnet puder til ethvert behov. Hvis du er interesseret i at beskytte dig selv og dine kære mod den såkaldte elektrosmog, er vi sikre på, at du vil finde dette sortiment interessant. Lige her på siden kan du læse mere om el-strålers bivirkninger, og hvordan vi kan beskytte os mod dem.

Til fremstilling og fordeling af elektrisk energi er der blevet lavet omfangsrige installationer. Kraftværker, transformatorstationer, høj- og middelspændingsledninger, stærke ledninger – helt hen til vores hus installationer. Denne lavfrekvensnet til strømforsyning frembringer elektriske og magnetiske felter og dermed en væsentlig del af elektromagnetisk belastning af omverdenen, som generel bliver betegnet som elektrosmog. Radio og fjernsyn, radar, militær overvågning osv. afgiver elektromagnetiske stråler. Der tegner sig her klart en ny verdensomspændende, almen verdens- og sundhedsproblem af en større rækkevidde.

Hvad sker der i kroppen?

Denne kunstige elektromagnetiske strålebelastning, hvis intensitet ofte ligger en million gange over den på forhånd naturlige elektromagnetiske stråling, forårsager ved flere og flere mennesker nervøse besværligheder, koncentrationsbesvær, hovedpine, utilstrækkelig søvn, energistab og en forringet åndelig og kropslig modstandsdygtighed – de typiske symptomer ved elektrostress. Af uafhængige videnskabsmænd står det fast, at elektrosmog på lang sigt skader immunsystemet og lægger bunden til forskellige akutte og kroniske sygdomme.

Forskningsresultater vedrørende biologiske effekter og sundhedsmæssige forstyrrelser ved elektrosmog:

  • Udskillelse af hormonvæske, som tjener til overførsel af nervepirring.
  • Forstyrrelse af hjernefunktionen og andre sygelige forandringer i hjernen.
  • Svækkelse af immunsystemet.
  • Øgning af kræftcellernes vækst, især ved hjernetumor.
  • Adfærdsændring ved mennesker og dyr.
  • Indgriben i arveanlæg, genetiske ændringer, misdannelser.

Beskyttelse mod elektrosmog

I betragtning af den stadig tiltagende elektromagnetiske strålingsbelastning i vores verden bliver det endnu mere vigtigt at beskytte vores eget hus/lejlighed mod elektrosmog. Især i vores soveområde. Man kan gå ud fra, at man om natten ofte er mere modtagelig end om dagen. For det første fordi vi i reglen ikke opholder os andre steder så lang tid, undtagen i sengen. For det andet viser videnskabelige undersøgelser, at vores hormonhusholdning i den natlige regenerationsfase er modtagelig overfor elektriske og magnetiske forstyrrelser. Ud fra det skulle der især i soveområdet ved de elektromagnetiske strålebelastede steder i regenerationsfasen anlægges strenge retningslinjer.

 

Sammenfattende vurdering af undersøgelsesresultaterne

Vores undersøgelse viser, at Rega-Stat afskærmningsmåtte som beskyttelsesforanstaltning til forringelse af kropspænding og dermed forbedring af sovekvaliteten er ganske udmærket. Internalen Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF undersøgelse har vist, at selv om kroppen konstant blev påvirket af de elektriske felter i soveområdet, også ekstreme elektriske belastninger, ikke overskred den anbefalede standardværdi på under 100 Milli Volt ved brug af Rega-Stat afskærmningsmåtte. Pris 1795,00 DKK se under Produkter/Priser-Diverse Afprøvet af det Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF angivelse og anbefalelsesværdig litteratur i denne forbindelse.

Forbundsforbindelse mod elektrosmog: Kongresdokumentation ”Elektrosmog – und kein Ende in sicht?”, forlag Bundesverband gegen Elektrosmog e,V., 65329 Hohenstein 1999. Rose, Wulf-Dietricht: Elektrosmog – Elektrostress. Forlag Kiepenheuer & Witsch, Køln 1994.

Cherry, Neil: Chriticism of the proposal to adopt the icnirp guidelines for cellsites in New Zealand, Icnirp guideline chrtique, Lincoln University, 1999. Dr. Neil Cherry's videnskabelige studier helbredseffekter fra elektromagnetiske felter og elektromagnetisk stråling. Der tages udgangspunkt i Dr. Neil Cherry's videnskabelige studier af området. læs mere Wulf-Dietricht Rose, ekspert i elektromagnetisk omverdensforenelighed IGEF. Bestyrelsesmedlem af Internalen Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung. www.elektrosmog.com