75 36 77 11   eller     info@danolan.dk

    Denne webshop er e-mærket – naturligvis!    
  

Elektromagnetiske felter

Elektromagnetiske felter er forudsætningen for alt opstået liv. Den menneskelige organisme fungerer ud fra et meget fint afstemt netværk af elektromagnetiske felter, der er med til at regulere mange af kroppens funktioner, som derved holder den i balance.

Hvert organ og hver funktion har deres egen typiske frekvens, f.eks. svinger hjernens kommandocentral med samme frekvens som jordens magnetfelt - nøjagtig 7,83 Hz og ligger på grænsen mellem Alfa bølgerne og Theta bølgerne i den menneskelige hjerne. Det er det samme som lyset, som når 7.8 gange pr sekund rundt om Jorden. Man mener at alt levende på Jorden har Schumann-frekvensen, som en fælles basal livsrytme. Fine magnetkrystaller i hjernen og ørene reagerer på elektromagnetiske ændringer. Jordmagnetfeltets frekvens bliver forstyrret ved de tiltagende elektriske forstyrrelser fra satellitter, radio, TV, computere, mobiltelefoner, husholdningsapparater osv. Stadig flere mennesker lider derfor af uforklarligt besvær som træthed, mangel på energi, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, ondt i kroppen.

Det menneskelige legeme består af ca. 70 billioner celler (knogleceller, bindevævsceller, muskelceller, blodceller, nerveceller osv.), som er omgivet af hver sit elektromagnetiske felt. Cellerne kommunikerer med hinanden ved hjælp af disse svingninger. Når et menneske bliver sygt, er cellernes svingningsmønster forstyrret. Cellerne er ikke mere i stand til at pumpe tilstrækkeligt med ilt og næringsstoffer ind og affaldsstoffer ud. Derved ophobes affaldsstofferne i bindevævet. Cellernes stofskifte nedsættes, cellerne degenererer og dør. Hvert sekund deler millioner af celler sig i vores krop, og de bestemmer i hvert sekund kvaliteten af de næste millioner nye celler. Sygdom opstår, hvis kvaliteten af de nye celler er dårlig. Ved at cellerne deler sig forstås, at de kopierer/fornyer sig ved at genskabe sig en kopi af sig selv. Alle celler har forskellig levetid, alt efter hvilke funktioner de har. Den naturlige balance er forstyrret ved elektriske forstyrrelser og på den måde, vi behandler os selv på ved for meget stress, mangelfuld motion, dårlige kostvaner og en tendens til at være ligeglade med vores krop ved at forvente, at kroppen kan klare alle de ting, vi udsætter den for og forventer, at den genopretter sig selv igen. Dette er ofte begyndelsen til en kædereaktion af årsag og virkning, som kan føre til et tidligt tab af livskvalitet eller føre til sygdom.